top of page

תקנון​

אתר "קול החתולים" ("האתר") מופעל ע"י קול החתולים (ע"ר) ("העמותה"), בכתובת אינטרנט voice4cats.org.il ומטרתו גיוס תרומות לעמותה ("תרומה").

הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון ותנאי שימוש אלו ("התקנון"). נבקשכם לקרוא את התקנון בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתכם לתנאים הכלולים בתקנון, והוא מהווה חוזה מחייב בינכם לבין העמותה.

האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות והתקנון מתייחס לבני שני המינים בשוויוניות.

 

רכישת מוצר באתר

האתר מאפשר ללקוחות דרך נוחה, קלה ובטוחה לתרום תרומות לעמותה באמצעות האינטרנט.

סכום התרומה הינו בהתאם למופיע באתר וכן בהתאם לבחירת והחלטתו החופשית של התורם.

מתן תרומה דרך האתר הינה באמצעות כרטיס אשראי או בכל אמצעי תשלום אחר המופיע בעמוד התשלום.

מדיניות החזרות וביטולים

החזר, שינוי או ביטול תרומה יתאפשרו בהתאם לאמור בהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

מדיניות אספקה והובלה

ככל שהתרומה היא עבור רכישת מוצרים ושירותים לחתולים ו/או בעלי חיים אחרים להם נותנת העמותה שירות, העמותה תדאג לספק את המוצר או את השירות בהתאם לתנאים הנקובים באתר עבור החתול לו מסופק השירות.

מוצרים ושירותים כאמור יסופקו בתחומי מדינת ישראל בלבד.

העמותה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה של המוצרים ו/או השירותים, שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או אירועים שאינם בשליטתה.

 

אחריות העמותה

העמותה תהיה אחראית בעצמה לתוכן המוצג באתר ולפעולות המתרחשות בו, לרבות פעולות של גיוס תרומה, מכירה, שירות ואספקה.

מדיניות פרטיות

הסכמה לקבלת דברי פרסומת ו/או דברי תעמולה ו/או בקשות לקבלת תרומות - במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר ו/או מסירת כתובת מייל ו/או בביצוע הזמנה המשתמש מסכים ומאשר למפעילת האתר ו/או לצדדים קשורים לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר, לרבות שליחת בקשות לקבלת תרומות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות לתורמים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.

בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר תורמים. באם תבקשו להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של העמותה, אנא צרו קשר עם נציג העמותה באמצעי תקשורת המופיעים באתר.

העמותה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת העמותה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא העמותה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

דין וסמכות שיפוט

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך בעיר חיפה ו/או במחוז צפון תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר הינן רכושה הבלעדי של העמותה.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

יצירת קשר

בכל שאלה ו/או בירור לגבי המוצר, וכן בכל פנייה אחרת בעניין פגיעה בזכות או תוכן פוגע, יש ליצור קשר באמצעות כתובת מייל: [email protected] או באמצעות הודעה למספר טלפון: 058-5558687.

ציפ.jpg
bottom of page