top of page
האכלת חתולי רחוב
גארפילד.jpg

האכלת חתולי רחוב

אנשים רבים דואגים לחתולי הרחוב בסביבת מגוריהם.

בישראל חתולי רחוב הינם חיה מוגנת ופגיעה בהם מהווה עבירה פלילית,

יחד עם זאת יש להקפיד על הטיפול בהם בצורה שלא תהווה מפגע ומטרד סביבתי.

המשרד להגנת הסביבה פרסם הנחיות בנוגע להאכלת חתולי רחוב - חשוב להקפיד עליהן:

הנחיות להאכלת חתולי רחוב

מטרתן של ההנחיות היא לשלב את טובתם של כל הצדדים במארג היחסים העדין הזה: החתולים, המאכילים, השכנים והסביבה, תוך הקפדה מלאה על הוראות החוקים.

אנו קוראים לכל הצדדים להקפיד על ההנחיות ולגלות רגישות כלפי החתולים. יש להתייחס אל הפתרון המוצע כאן כמכלול, ולא כהמלצה ליישום סעיף בודד זה או אחר.

כאשר מקפידים על האכלה מסודרת ובתנאים נאותים, בשילוב עם מניעת התרבות יתר של אוכלוסיית החתולים, ניתן להגיע לאיזונים אורבניים נכונים.

האכלת חתולי רחוב תעשה בכפוף להנחיות הבאות:

1. יש להאכיל את החתולים בשטח שאינו מסכן את החתולים ואינו מהווה מטרד לתושבים.

2. יש להאכיל את חתולי הרחוב במזון יבש ואיכותי, בזמנים ומקומות קבועים, בכמות הנדרשת לכל ארוחה ולא מעבר לכך.

3. יש להקפיד לאסוף את שאריות המזון ואת כלי האוכל בגמר ההאכלה, ולדאוג שהמקום יישאר נקי.

4. יש לדאוג למי שתייה.

5. תנאי סניטציה: סביבה נקיה מפסולת ופחי אשפה סגורים.

6. יש לדאוג ככל שניתן לבריאותם של החתולים המואכלים ולגלות ערנות למצבם הרפואי.

 

חשוב לזכור: הרעלת חתולי רחוב היא עבירה על סעיף 4 לחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) התשנ"ד - 1994. דינו של העובר על סעיף זה הוא מאסר, בהתאם לסעיף 17 ב' לחוק

*המידע נלקח מאתר המשרד להגנת הסביבה: http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/AnimalProtect/Pets/Pages/FeralCat.aspx#GovXParagraphTitle2

בנוסף להנחיות לעיל, להלן המלצותינו:

החתולים בהם אתם מטפלים ימצאו את האוכל והמים שתשאירו עבורם גם אם הוא לא יהיה בקדמת הבנין או ליד פחי האשפה. לחתולים לא אכפת ללכת לאכול מאחורי הבנין או במקום מוסתר (להיפך) ובכדי להימנע מהפיכתם למטרד או מפגע בעיני אחרים כדאי ואף עדיף להאכילם במקום בו אינם חשופים לעיני כל.

  • השתדלו להאכיל בשעות הבוקר המוקדמות כדי להימנע מהשארת שאריות לחיות בר היוצאות בשעות הערב והלילה (תנים, קיפודים ועוד).

  • אם ישנה אפשרות הניחו את האוכל במקום גבוה (חומה, מדף וכו').

  • הימנעו מהשארת אוכל ליד פחי אשפה ובקירבת כבישים.

  • העדיפו האכלה יומית על פני השארת כמויות אוכל בכלים שיספיקו למספר ימים. חתולים לא אוהבים לאכול אוכל ישן. בנוסף, השארת אוכל תגרום לבעלי חיים אחרים (גם לא רצויים באותו אזור) להגיע ולהשתתף בארוחות החינם (תנים, חזירי בר, קיפודים, כלבים ועוד).

  • מתן אוכל איכותי ובעל ערך תזונתי גבוה יגרום לחתולים לאכול פחות ולהיות הרבה יותר שבעים ובריאים לאורך זמן ובחישוב כספי, יוזיל את ההוצאה שלכם עם מזון.

  • השאירו כלי מים טריים במקום מוסתר ולא בשמש (בין שיחים, מתחת לבניין) הרחק ממקום בו מסתובבים הרבה אנשים.

  • בכדי לעודד חתולים לשתות יותר, ניתן להרטיב את המזון היבש במים או להוסיף מזון רטוב (עדיף איכותי ולא מאיכות נמוכה בדי לא להגדיל את כמות הנתרן והזרחן אותם צורכים החתולים).

bottom of page