WhatsApp Image 2021-04-24 at 13.35.53.jp

מקרים רפואיים

דוגמאות למקרי חירום רפואיים

 

*אזהרת תמונות קשות*

עין שהתפוצצה - "הגוש" הוא הפרשות שנדבקו
עין שהתפוצצה - "הגוש" הוא הפרשות שנדבקו
רגל מצופה בזפת
רגל מצופה בזפת
חתולה שנפלה והשתפדה על מוט ברזל
חתולה שנפלה והשתפדה על מוט ברזל
סרטן באוזן
סרטן באוזן
דלקת עיניים ודרכי הנשימה העליונות
דלקת עיניים ודרכי הנשימה העליונות
חתול שאיבד את כל העור מהרגל
חתול שאיבד את כל העור מהרגל
פגיעת ראש ולסת - דימום מהעיניים והאף
פגיעת ראש ולסת - דימום מהעיניים והאף
שבר פתוח
שבר פתוח
פגיעה בעין
פגיעה בעין
קילוף עור כתוצאה מגדר או ברזל שנתפס בו
קילוף עור כתוצאה מגדר או ברזל שנתפס בו
סרטן באף
סרטן באף
צניחת רקטום
צניחת רקטום
חתול שנתקע בגדר
חתול שנתקע בגדר
סקביאס
סקביאס
זנב שבור
זנב שבור